HACCP ve Váš prospěch

MUDr. Stanislava Tillmannová

Čáslav, Husova 410


telefon: 604 253 699

Zjistěte, jak můžete skloubit požadavky HACCP s realitou provozu a jak zapůsobit na příští hygienickou kontrolu.

Program HACCP – evidence kritických bodů

Program slouží k zavedení systému kritických bodů ve stravovacích zařízeních, k vytvoření zákonem stanovené dokumentace HACCP (všech bodů - podle směrnice MZe) a následně k evidenci zvolených kritických bodů (a také možných kontrolních bodů) buď přímo do programu nebo do vzorových formulářů, které si může uživatel vytisknout v potřebném počtu.

V programu jsou v maximální míře předvyplněny číselníky výrobních činností, seznamy rizik, seznamy ovládacích opatření, seznamy nápravných zařízení, seznamy prostor a zařízení, seznamy typů a četností sanitace a další. Je možno také evidovat seznam zaměstnanců a jejich údajů.

Uživatel si jednoduchým způsobem může smazat nepotřebné údaje a naopak si může potřebné údaje doplnit.

Zavedení systému

Uživatel postupuje od bodu č.1 k bodu č.13, potvrdí, zadá nebo opraví požadované údaje. Nakonec si každý bod vytiskne.

Posloupnost bodů odpovídá metodické příručce, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství jako pomůcku pro zavádění HACCP do praxe.

 1. Vymezení výrobní činnosti a definování cílů - předvyplněno pro výrobu pokrmů
 2. Ustavení pracovní skupiny pro tvorbu systému kritických bodů – vyplní uživatel
 3. Popis produktu, způsobu jeho distribuce - předvyplněno pro výrobu pokrmů
 4. Popis způsobu užití u spotřebitele - předvyplněno pro výrobu pokrmů
 5. Sestavení diagramu výrobního procesu - předvyplněny diagramy výrobních činností – horizontální členění a také diagramy skupin výrobků stejného charakteru (Polévky, Omáčky, …) - vertikální členění. Jednotlivé diagramy je možné vytisknout ve formě diagramu výrobních činností i ve formě diagramu výrobních prostor, kde k těmto činnostem dochází (k rozpoznání možností křížové kontaminace)
 6. Ověření diagramu výrobního procesu v místě výroby - uživatel zadává datum ověření nebo datum změny s popisem
 7. Provedení analýzy nebezpečí - předvyplněno ke všem krokům výrobního postupu, možnost doplnění dalších nebo odstranění nepotřebných nebezpečí, zároveň jsou předvyplněná i ovládací opatření
 8. Určení kritických bodů - předvyplněno pro výrobu pokrmů, seznam kritických bodů lze doplnit nebo naopak nepotřebné body odstranit
 9. Stanovení sledovaných znaků a určení kritických mezí - pro každý předvyplněný kritický bod je uveden seznam znaků a seznam hodnot kritických mezí
 10. Zavedení systému sledování ovládaných veličin či znaků - pro každý kritický bod si uživatel určí četnost a způsob sledování, pověřenou osobu
 11. Určení nápravných opatření - pro každý kritický bod je připraven seznam opatření, která popisují způsob zacházení se surovinami, meziprodukty nebo výrobky, které nevyhovují kritickým mezím
 12. Zavedení dokumentace - seznam dokumentů nutných k vytištění z programu
 13. Ověření plánu systému kritických bodů - verifikace, validace, vnitřní audit - předvyplněný seznam ověřovacích metod v kritických bodech, metod ověřování funkce systému, uživatel si stanoví četnost jednotlivých akcí

Sledování kritických bodů

Tato část programu slouží ke sledování zvolených kritických bodů.

Obsahuje prázdné datové editory, které slouží k zadávání údajů o sledování (podle bodu 9 a 10). Údaje je možné zadávat přímo do počítače nebo do prázdných formulářů, které si uživatel může vytisknout v potřebném množství.

Mezi formuláři pro evidenci kritických bodů jsou např. :

 • Příjem potravin
 • Skladování potravin
 • Vytloukání vajec
 • Záznam přípravy pokrmů
 • Záznam výdeje pokrmů
 • Zchlazování pokrmů
 • Zmrazování pokrmů
 • Záznam expedice pokrmů
 • Mytí nádobí
 • Sanitace
 • Kontrola zaměstnanců, a pod.
Další formuláře si může uživatel navrhnout sám.

Technické specifikace

 • Program je možno provozovat ve všech verzích Windows .
 • Spolehlivě pracuje i na počítačích starších a slabších konfigurací.
 • Tiskne na všechny typy tiskáren
 • Všechny sestavy a dokumantaci lze převést do formátu PDF

Ceny programu

 • Cena programu je 3900 Kč
 • Upgrade ze starších verzí je za 1800 Kč