HACCP ve Váš prospěch

MUDr. Stanislava Tillmannová

Čáslav, Husova 410


telefon: 604 253 699

Zjistěte, jak můžete skloubit požadavky HACCP s realitou provozu a jak zapůsobit na příští hygienickou kontrolu.

Nabízíme Vám hodnocení jídelníčků


Pokud chcete objektivně zhodnotit kvalitu vašich jídelníčků, musíte do hodnocení zahrnout několik parametrů:

  1. plnění spotřebního koše
  2. frekvenci výskytu pokrmů (zda se neopakují moc často)
  3. plnění Nutričních doporučení
A to vše, pokud možno, za více měsíců. Minimem jsou 3 měsíce, lepší je zhodnotit 5-6 měsíců.

Výstupem z tohoto hodnocení je nejen popis nedostatků, ale také seznam doporučení, jak jídelníčky vylepšit.

Často se při hodnocení přijde na chyby v zařazování surovin do spotřebního koše v evidenčním software. Seznam doporučení potom může zahrnovat i seznam surovin, které je potřeba opravit.

Cena se odvíjí od toho, zda jste MŠ nebo ZŠ, zda vaříte 1 nebo 2 výběry a podle počtu hodnocených měsíců. Cena se pohybuje v rozpětí 1250,- až 2500,-.