HACCP ve Váš prospěch

MUDr. Stanislava Tillmannová

Čáslav, Husova 410


telefon: 604 253 699

Zjistěte, jak můžete skloubit požadavky HACCP s realitou provozu a jak zapůsobit na příští hygienickou kontrolu.

Nabízíme Vám také možnost provedení auditu Vašeho systému HACCP

Cílem auditu je:

  • posouzení dokumentace HACCP
  • posouzení věcné správnosti systému
  • posouzení vhodnosti stanovení CCP
  • posouzení kvality měření v CCP
  • posouzení kvality záznamů z CCP
  • posouzení ověřovacích postupů
  • posouzení záznamǔ z ověřovacích postupů
  • posouzení záznamů o udržování systému
Cena samotného auditu je od 2000 Kč, k této ceně je potřeba připočítat cestovné, které je oceněno sazbou cca 11 Kč/km.
V jedné lokalitě je možné provést max. 3 audity za den – náklady na dopravu se tím rozdělí

Po domluvě je možné audit spojit se školením personálu (SVHP, hygienické minimum apod.)